Algemene voorwaarden | Vakantiehuis - De Stelling - Stupná - Tsjechië : - Wintersport vakantie Tsjechië

Algemene voorwaarden

Reservering
 • Een digitale of schriftelijke reservering is bindend voor u en voor ons.
 • De datum waarop u uw wens tot reservering te kennen geeft wordt de boekingsdatum genoemd.
 • De reservering komt tot stand zodra 50% van het door u verschuldigde bedrag door ons is ontvangen.
 • We zijn gerechtigd om de reservering te herroepen, indien het eerst verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de boekingsdatum is betaald.
 • Het restant van de huursom dient uiterlijk 4 weken voor de dag van aanvang van de huurperiode in ons bezit te zijn.
 • Valt uw aanvraag binnen vier weken voor aanvang van de huurperiode dan dient u het volledige bedrag binnen 5 dagen over te maken.
 • Er wordt een borg van € 100,-- berekend bij facturatie, deze wordt teruggestort op uw rekening, na controle van het vakantieverblijf.
 • Wijziging van de huurovereenkomst
 • Wijzigingen betreffende het aantal opgegeven personen of dagen moet met de verhuurder worden overlegd.
Annulering
Indien u annuleert bent u de volgende bedragen verschuldigd:
 • Bij annulering tot 60 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de huursom.
 • Bij annulering tot 30 dagen voor de dag van aankomst: 60% van de huursom.
 • Bij annulering tot 20 dagen voor de dag van aankomst 100% van de huursom.
 • Bij annulering worden u buiten het bovengenoemde percentages geen andere gemaakte kosten vergoed.
 • Wij adviseren u hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten.
Aansprakelijkheid
 • U onderneemt uw vakantie op eigen risico. Alle kosten voortvloeiend uit schade aan de
 • "De Stelling" veroorzaakt door de huurder, komen voor rekening van de huurder.
 • Het is ons niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan de huurder(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan.
 • Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
 • Wij adviseren u een reisverzekering of verblijfsverzekering voor huurhuizen af te sluiten.
Verblijfsvoorwaarden
 • HUISDIEREN ZIJN NIET TOEGESTAAN.
 • VERBODEN TE ROKEN IN HUIS.
 • De huurweek loopt van zaterdag tot zaterdag.
 • U wordt bij "De Stelling" verwacht tussen 15.00 uur tot 20.00 uur en dient "De Stelling" voor 10.00 uur te verlaten.
 • Eindschoonmaak is inbegrepen, afwas en afval opruimen.
 • De vuile was en de sleutel afleveren op het sleutel adres Stupná 62 bij dhr. Pus, meer informatie hierover vindt u in de informatiemap in "De Stelling".